E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Ciałko Barra

Ciałko Barra - jest to jeden z dwóch chromosomów X samic ssaków, który został inaktywowany na wczesnym etapie rozwoju zarodkowego i nie zachodzi na nim odczyt genów. Ciałko Barra ma postać grudki skondensowanej chromatyny.
Inaktywacja chromosomu X jest losowa, a więc połowa komórek (np. u kobiet) zawiera skondensowany jeden chromosom X, a połowa - drugi.

Ciekły kryształ

Ciekły kryształ - ciecz, która składa się z dużych cząsteczek organicznych o wydłużonym kształcie, które oddziałują ze sobą z wytworzeniem lokalnych struktur uporządkowanych.
Jest to więc coś pośredniego między ciałem stałym, a zwykłą cieczą, w której cząsteczki mają pełną swobodę ruchu.
Ciekłe kryształy znalazły zastosowanie w wyświetlaczach sprzętu elektronicznego i w indykatorach temperatury (pod wpływem pola elektrycznego lub temperatury zmieniają swe właściwości optyczne).

Ciężka woda

Ciężka woda (D2O, tlenek deuteru) - cząsteczka wody, w której zwykłe atomy wodoru (H), zostały zastąpione atomami jego cięższego izotopu - deuteru (D). Deuter zawiera w swoim jądrze atomowym jeden proton + jeden neutron.
Temperatura topnienia: 3,82oC (wyższa niż zwykłej wody), temperatura wrzenia: 101,42oC (wyższa niż zwykłej wody), gęstość: 1,1 g/cm3 (większa niż zwykłej wody).
Naturalna zawartość D2O w zwykłej wodzie to około 0,015%. Ciężką wodę stosuje się jako spowalniacz neutronów w reaktorach jądrowych.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski