E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Chromatyna

Chromatyna - postać materiału genetycznego, która występuje w jądrze komórkowym pomiędzy podziałami komórkowymi. Składa się z DNA, histonów i białek niehistonowych.
Chromatyna w formie rozluźnionej to tzw. euchromatyna. Zachodzi w niej intensywny odczyt informacji genetycznej (transkrypcja genów).
Chromatyna w postaci skondensowanej to tzw. heterochromatyna. Jest słabo aktywna transkrypcyjnie.

Chromosom

Chromosom - osobny pakiet informacji genetycznej, który między podziałami komórkowymi jest mało widoczny i z innymi chromosomami współtworzy chromatynę.
We wczesnych etapach podziału komórkowego ma postać całkowicie skondensowaną i składa się z uporządkowanych struktur helikalnych (solenoidy i supersolenoidy), w skład których wchodzą: DNA, histony i białka niehistonowe.
Chromosom ma kształt bagietki. Jego zakończenia to tzw. telomery, a w jego obrębie istnieje zawsze przewężenie - centromer, do którego, podczas podziału komórki, przyczepia się wrzeciono podziałowe.
Każdy gatunek charakteryzuje specyficzna liczba chromosomów. U człowieka jest ich 46 (23 pary).

Chromosomy płciowe

Chromosomy płciowe (allosomy, heterochromosomy) - chromosomy, których obecność (lub liczba) determinuje płeć osobnika.
Na przykład, u człowieka - para chromosomów X determinuje płeć żeńską, a para XY - płeć męską. Pozostałe 44 chromosomy (tzw. autosomy) są wspólne dla obydwu płci.
Kobiety tworzą komórki jajowe zawsze z chromosomem X, a mężczyźni - plemniki X lub Y. Zapłodnienie przez plemnik X daje układ XX (dziewczynka), a przez plemnik Y - układ XY (chłopiec).
U ptaków, żab i motyli płeć żeńska ma 2 różne chromosomy (ZW), a płeć męska - dwa te same (ZZ).


 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski