E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Chloroform

Chloroform (CHCl3, trichlorometan) - bezbarwna ciecz o specyficznym zapachu. Temperatura wrzenia: 61oC, gęstość: 1,48 g/cm3.
Otrzymywany jest przez chlorowanie metanu, etanolu lub acetonu. Stosowany jako rozpuszczalnik organiczny. Dawniej używany był do narkozy.

Chów wsobny

Chów wsobny (inbred, kojarzenie krewniacze) - kojarzenie (przez wiele pokoleń) blisko spokrewnionych osobników zwierząt, a także zapylanie roślin ich własnym pyłkiem (samozapylenie).
Inbred prowadzi do wzrostu częstości osobników homozygotycznych kosztem spadku częstości heterozygot. Ma on na celu otrzymanie linii czystych osobników o pożądanych przez hodowcę cechach.
W naturze nie jest to zjawisko korzystne i zachodzi tylko w małych, izolowanych populacjach (obecnie np. u gepardów). Jej wynikiem jest obniżenie płodności i przeżywalności osobników (tzw. depresja inbredowa).

Chromatyda

Chromatyda - nazwa połówki chromosomu, który istnieje przed podziałem komórki i niesie podwójną ilość materiału genetycznego. Po podziale, do komórek potomnych trafia po jednej chromatydzie i stanowią one tam chromosomy.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski