E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Chiralność

Chiralność (gr. cheir - ręka) - właściwość niektórych cząsteczek chemicznych, polegająca na tym, że one i ich lustrzane odbicia nie są w żaden sposób nakładalne na siebie. Tak jak prawa i lewa dłoń.
Cząsteczka i jej lustrzane odbicie składają się z tych samych atomów i wiązań chemicznych, lecz ich ułożenie w przestrzeni jest inne. A więc jest to szczególna grupa izomerów - tzw. enancjomery.
Dobrym przykładem cząsteczek chiralnych są te, które zawierają atom węgla łączący się z czterema różnymi podstawnikami.

Chlamydie

Chlamydie - rodzaj bakterii, które, aby przetrwać, muszą pasożytować wewnątrz komórek organizmów żywych. Nie potrafią one wyprodukować sobie nośników energii chemicznej ATP, ani koenzymu A.
W zakażonych komórkach tworzą charakterystyczne ciałka wtrętowe.
Chlamydie wywołują u ludzi następujące choroby: jaglicę, prowadzącą do ślepoty (Chlamydia trachomatis), nieżyt błony śluzowej narządów rodnych (Chlamydia oculogenitalis) i chorobę papuzią, przebiegającą z gorączką i zapaleniem płuc (Chlamydia psittaci).

Chlorofil

Chlorofil - zielony barwnik występujący w komórkach roślin i sinic, bezpośrednio odpowiedzialny za przechwytywanie energii słonecznej w procesie fotosyntezy.
Istnieje w 4 różnych odmianach: a, b, c, d. Dwie pierwsze są w świecie roślin powszechne, a chlorofile c i d występują tylko w niektórych gromadach glonów.
Zielona barwa chlorofilu bierze się stąd, że pochłania on intensywnie światło niebieskie i czerwone (także fioletowe i pomarańczowe), a bardzo słabo - światło zielone.
Zostaje ono w większości odbite i trafia do oka obserwatora. To właśnie chlorofil nadaje roślinom ich charakterystyczną, zieloną barwę.
Chemicznie, chlorofil jest związkiem porfirynowym, który zawiera w środku swej struktury jon magnezu. Stosuje się go w przemyśle spożywczym jako bezpieczny barwnik, dodawany do żywności.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski