E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Bufor

Bufor - roztwór, którego odczyn (pH) niewiele się zmienia po dodaniu do niego niezbyt dużej ilości mocnej zasady lub mocnego kwasu.
Chemicznie, jest to roztwór słabego kwasu i soli tego kwasu z mocną zasadą lub słabej zasady i soli tej zasady z mocnym kwasem.
Bufory stosuje się wszędzie tam, gdzie konieczne jest utrzymanie stałego pH; to jest w chemicznych syntezach przemysłowych, w produktach spożywczych i kosmetykach.
Przykłady buforów: wodorowęglanowy (kwas węglowy + wodorowęglan sodu), amonowy (amoniak + chlorek amonu).

Butan

Butan (C4H10) - węglowodór z grupy alkanów. Bezbarwny i bezwonny gaz o temperaturze wrzenia w pobliżu 0oC. Rozpuszcza się w alkoholu etylowym i eterze dietylowym.
W mieszaninie z propanem, pod ciśnieniem, stosowany jest jako gaz do zapalniczek, kuchenek gazowych i jako paliwo samochodowe.

Bylina

Bylina - wieloletnia roślina zielna. W naszym klimacie, byliny tracą całkowicie lub częściowo części nadziemne na czas zimy.
Na wiosnę wyrastają nowe pędy z pąków położonych pod ziemią (kryptofity), na ziemi (hemikryptofity) lub trochę nad ziemią (chamefity).
Przykłady bylin: śnieżyczka przebiśnieg, krokus, czosnek, konwalia majowa, dziewanna kutnerowata i skalnica tatrzańska.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski