E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Brachiacja

Brachiacja - sposób, w jaki gibony, orangutany i czepiaki poruszają się po gałęziach drzew. Małpa zwisa na przemian na jednej i drugiej ręce i porusza się do przodu wahadłowo.

Brunatnice

Brunatnice - gromada glonów. Są one tylko i wyłącznie wielokomórkowe. Rosną w strefach przybrzeżnych mórz i oceanów. U organizmów należących do brunatnic występują mniej lub bardziej prymitywne typy budowy - od rozgałęziających się nici do rozległych plech.
Ściana komórkowa komórek brunatnic zawiera w wewnętrznej warstwie - celulozę, a w zewnętrznej - pektynę.
Brunatnice są w większości samożywne (rzadko - pasożytnicze). Jako barwniki kluczowe w fotosyntezie występują: chlorofil a i c (brak chlorofilu b), a charakterystycznym barwnikiem pomocniczym jest fukoksantyna (o kolorze brunatnym, nadającym tym glonom barwę).
Materiałami zapasowymi są: laminaran i mannitan.
U brunatnic zwykle występuje przemiana pokoleń rozmnażających się płciowo (przez gamety) i bezpłciowo (przez zoospory i aplanospory). Stwierdza się też rozmnażanie wegetatywne przez fragmentację plechy.
Glony te są stosowane jako nawóz i pasza dla bydła. W Azji Wschodniej stanowią pokarm i cenne źródło jodu.
Klasycznym przykładem brunatnicy jest morszczyn pęcherzykowaty.

Bruzdkowanie

Bruzdkowanie - pierwszy etap rozwoju zarodkowego, w którym zapłodniona komórka jajowa dzieli się wielokrotnie na coraz więcej coraz mniejszych komórek potomnych (nie zmieniając przy tym objętości).
Etap ten przebiega przez stadium moruli i kończy się na stadium blastuli, złożonej z komórek (blastomerów), otaczających wypełnioną płynem przestrzeń (blastocel).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski