E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Bliźnięta syjamskie

Bliźnięta syjamskie (zroślaki) - bliźnięta jednojajowe, które rodzą się zrośnięte jakąś częścią ciała. Zdarza się to rzadko, raz na 50 000 - 100 000 urodzeń.
Zrośnięcie jest wynikiem niecałkowitego rozdzielenia się 2 komórek powstałych z podziału zapłodnionej komórki jajowej.
Czasami bliźnięta syjamskie można rozdzielić operacyjnie, czasem dzieje się to kosztem śmierci jednego z nich, a czasem - gdy zrośnięte są kluczowe narządy - nie jest to możliwe.

Borazon

Borazon - postać azotku boru (BN) o specyficznej strukturze krystalicznej, powstałej w wyniku działania wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury. Pod względem twardości, materiał ten ustępuje tylko diamentowi.
Jest używany do wyrobu ostrzy narządzi skrawających.

Bozon

Bozon - cząstka o spinie wyrażanym zawsze liczbą całkowitą (np. 0, 1, 2). Charakterystyczną cechą bozonów jest możliwość zajęcia tego samego stanu energetyczno-spinowego przez dowolną ich liczbę.
Bozonami są cząstki elementarne, które są nośnikami fundamentalnych oddziaływań natury: elektromagnetycznego (foton), silnego (gluony) i słabego (bozony W i Z0).
Do bozonów zaliczamy także cząstki złożone, np. mezony, jądro atomu węgla C-12, jądro deuteru, jądro atomu helu-4.
Nazwa "bozon" powstała na cześć znanego hinduskiego fizyka Satyendry Bosego.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski