E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Blastocel

Blastocel - wypełniona płynem przestrzeń, która znajduje się w środku blastuli. Jest ona zaczątkiem pierwotnej jamy ciała, która u dorosłych osobników zwierząt nigdy nie jest pustą przestrzenią i jest zawsze czymś wypełniona (mezohylem u gąbek, mezogleą u jamochłonów, parenchymą u płazińców i płynem u obleńców).

Blastula

Blastula - stadium rozwoju zarodkowego zwierząt tkankowych, które znajduje się pomiędzy morulą a gastrulą. Jest to zespół komórek (blastomerów), który otacza wypełnioną płynem przestrzeń (blastocel). Stanowi wynik końcowy procesu bruzdkowania.

Bliźnięta

Bliźnięta - dwie osoby, które są rodzeństwem, rozwijały się jednocześnie w macicy matki i przyszły na świat niemal w tym samym czasie.
Bliźnięta jednojajowe są efektem jednego zapłodnienia. Na wczesnym etapie rozwoju, 2 komórki zarodka oddzielają się od siebie i zaczynają rozwijać osobno. Powstałe w ten sposób 2 organizmy są identyczne genetycznie i zwykle mają bardzo podobne cechy, chyba, że poddawane były działaniu bodźców z 2 różnych środowisk.
Bliźnięta dwujajowe (dwojaczki) to efekt zapłodnienia 2 komórek jajowych przez 2 różne plemniki. Powstałe w ten sposób 2 organizmy mogą być różnej płci i różnią się tak, jak zwykłe rodzeństwo.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski