E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Betelgeza

Betelgeza - gwiazda typu czerwony nadolbrzym, znajdująca się w gwiazdozbiorze Oriona, około 427 lat świetlnych od Ziemi. Jej czerwony kolor jest dostrzegalny również gołym okiem.
Jest 14-15 razy cięższa od Słońca. Maksymalny promień - 345 promieni Słońca. Temperatura na jej powierzchni: około 3000oC.
Betelgeza jest u kresu swojej ewolucji i zakończy istnienie jako supernowa. Wybuch, obserwowany na Ziemi, będzie miał jasność Księżyca w pełni.

Beztlenowce

Beztlenowce (anaeroby, anaerobionty) - organizmy, które nie oddychają tlenem lub mogą nim nie oddychać i zastępują ten proces oddychaniem beztlenowym lub fermentacją.
Do beztlenowców zaliczamy wiele gatunków bakterii (np. fermentacji masłowej, mlekowej) i pierwotniaków, a także drożdże, przywry, glisty i tasiemce.

Bezwodnik kwasowy

Bezwodnik kwasowy - związek chemiczny, który po przyłączeniu wody przechodzi w kwas (nieorganiczny lub organiczny).
Bezwodniki nieorganiczne to tlenki niemetali lub tlenki metali na wysokim stopniu utlenienia.
Na przykład: tlenek siarki VI (SO3) + woda = kwas siarkowy
dwutlenek węgla (CO2) + woda = kwas węglowy
tlenek fosforu V (P2O5) + woda = kwas ortofosforowy
tlenek chromu VI (CrO3) + woda = kwas chromowy

Bezwodniki organiczne mają ogólny wzór: R1CO-O-COR2, np. bezwodnik kwasu octowego: CH3CO-O-COCH3.
Jako, że reszty R1 i R2 nie muszą być sobie równe, to istnieją bezwodniki mieszane, np. bezwodnik mrówkowo-octowy: CH3CO-O-COH, który po przyłączeniu wody daje 2 kwasy.
Nietypowy przykład stanowi tlenek węgla (CO), który może być uważany za bezwodnik kwasu mrówkowego HCOOH, jednak z wodą tego kwasu nie tworzy.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski