E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Benzen

Benzen (C6H6) - najprostszy węglowodór aromatyczny. Bezbarwna, łatwopalna, trująca i rakotwórcza ciecz o ostrym zapachu. Temperatura wrzenia: 80oC, gęstość: 0,88 g/cm3.
Nierozpuszczalny w wodzie, bardzo dobrze miesza się z rozpuszczalnikami organicznymi. Cząsteczka benzenu ma postać sześciokąta foremnego. Każdy wierzchołek zajęty jest przez atom węgla połączony z atomem wodoru. Atomy węgla tworzą miedzy sobą zdelokalizowane wiązania podwójne.
Benzen otrzymywany jest przemysłowo głównie z ropy naftowej. W laboratorium można go otrzymać z cykloheksanu (przez odwodornienie) lub z acetylenu. Łatwo ulega reakcji z kwasem azotowym i chlorowcami (z utworzeniem nitrobenzenu i chlorowcobenzenu).
Benzen służy do produkcji tworzyw sztucznych, barwników, leków i detergentów.

Benzoesan sodu

Benzoesan sodu (C6H5COONa) - sól sodowa kwasu benzoesowego. Bezbarwne kryształy, dobrze rozpuszczalne w wodzie.
Ma działanie bakteriostatyczne i fungistatyczne, więc znalazł zastosowanie jako konserwant (przetworów owocowych, warzywnych i napojów gazowanych).
Jego kod na liście dodatków do żywności: E 211.

Benzopiren

Benzopiren (C20H12) - węglowodór składający się z 5 skondensowanych pierścieni benzenu. Istnieją różne podtypy benzopirenu w zależności od sposobu kondensacji pięciu pierścieni.
Benzopiren znajduje się w dymie papierosowym, zanieczyszczonym przemysłowo powietrzu i w smole węglowej. Ma działanie silnie rakotwórcze.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski