E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Barion

Barion - cząstka o spinie połówkowym, złożona z trzech kwarków związanych oddziaływaniem silnym. Każdy z nich ma inny kolor (czerwony, niebieski, zielony) rozumiany jako ładunek oddziaływań silnych. Wypadkowy kolor barionu jest więc biały (zerowy).
Przykładami barionów są cząstki wchodzące w skład jąder atomowych: proton i neutron. Ten pierwszy zbudowany jest z 2 kwarków górnych i jednego dolnego (uud), a ten drugi - z 2 kwarków dolnych i jednego górnego (udd).
Inny przykład: cząstka omega- zbudowana z 3 kwarków dziwnych (sss).

Bastard

Bastard - w zoologii: termin określający organizm będący wynikiem krzyżówki dwóch blisko spokrewnionych gatunków. Jest to termin przede wszystkim ornitologiczny.
Przykłady bastardów: mieszaniec dzięcioła zielonego i zielonosiwego, orlika krzykliwego i grubodziobego, muchołówki żałobnej i białoszyjej, pełzacza leśnego i ogrodowego, kanii czarnej i rudej, pleszki i kopciuszka oraz głuszca i cietrzewia.

Batrachotoksyna

Batrachotoksyna - silna trucizna wydzielana przez gruczoły skórne żab z rodzaju liściołaz i drzewołaz. Żyją one w Ameryce Środkowej i Południowej i stanowią źródło substancji, którą tamtejsi Indianie zatruwają groty strzał.
Batrachotoksyna gwałtownie zwiększa przepuszczalność błony komórkowej neuronów dla jonów sodu, czego wynikiem jest paraliż i zatrzymanie akcji serca. Dawka śmiertelna dla dorosłego człowieka to 100 mikrogramów.
Chemicznie, batrachotoksyna jest alkaloidem steroidowym. Uważa się ją za najsilniejszą nie-peptydową neurotoksynę.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski