E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Bakterie

Bakterie - najmniejsze organizmy żywe występujące na Ziemi, należące do królestwa Prokariontów. Są jednokomórkowcami o różnych kształtach komórki lub tworzą wyższe struktury z luźno powiązanych komórek (dwoinki, paciorkowce, gronkowce, pakietowce).
Rozmiar komórki bakteryjnej mieści się zwykle w zakresie 0,5 do 10 mikrometra. Jest ona o rząd wielkości (10x) mniejsza od komórki eukariotycznej.
Bakterie rozmnażają się przez podział komórki; oddychają tlenowo, beztlenowo lub fermentują (w zależności od gatunku). Są cudzożywne (pasożyty lub saprofity) lub samożywne (przeprowadzają fotosyntezę lub chemosyntezę).
Komórka bakteryjna ma prostą strukturę; składa się ze ściany komórkowej, błony komórkowej i cytoplazmy, w której zanurzona jest kolista nić DNA (genofor) - stanowiąca materiał genetyczny.

Bakterie korzeniowe

Bakterie korzeniowe (bakterie brodawkowe) - grupa bakterii z rodzaju Rhizobium lub Bradyrhizobium, która ma zdolność życia w symbiozie z roślinami z rodziny motylkowatych (Fabaceae), takimi jak np. groch, fasola lub koniczyna.
Wskutek oddziaływania rośliny z bakteriami brodawkowymi, na jej korzeniach powstają brodawkowate narośle.
Istotą tej symbiozy jest uzyskiwanie przez roślinę przyswajalnego azotu (jonów amonowych) w zamian za substancje odżywcze. Bakterie korzeniowe produkują jony amonowe z azotu atmosferycznego za pomocą nitrogenazy - enzymu zawierającego żelazo i molibden.

Bakteriofagi

Bakteriofagi (fagi) - wirusy atakujące bakterie, zwykle specjalizujące się w pojedynczym gatunku.
Fag wstrzykuje swój materiał genetyczny do komórki bakteryjnej (białkowa otoczka pozostaje na zewnątrz). Może on albo służyć do szybkiego namnożenia faga i zniszczenia gospodarza (liza) albo wbudować się w materiał genetyczny bakterii i pozostać w utajeniu, namnażając się wraz z nią (lizogenia).
Znane fagi: fag lambda, fag T4.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski