E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Autosomy

Autosomy - zbiorcza nazwa wszystkich chromosomów, które nie są chromosomami płciowymi. Na przykład, człowiek ma 46 chromosomów: 44 autosomy + 2 chromosomy determinujące płeć - XX u kobiety i XY - u mężczyzny.

Autotomia

Autotomia - zjawisko odrzucenia części ciała (zwykle odnóży lub ogona) w odpowiedzi na bezpośrednie zagrożenie ze strony drapieżnika. Odrzucona część jest później częściowo regenerowana.
Autotomia odnóży występuje u raków, krabów, muchówek i szarańczaków, a autotomia ogona - u jaszczurek i niektórych węży.

Azotyn sodu

Azotyn sodu (NaNO2) - biały, dobrze rozpuszczalny w wodzie proszek. Znalazł zastosowanie jako konserwant do peklowania mięsa.
Środowisko soku żołądkowego (niskie pH, podwyższona temperatura) sprzyja reakcji azotynu z pochodnymi aminokwasów z wytworzeniem nitrozoamin, które uważane są za rakotwórcze.
Zatem, dopuszczalne, dzienne spożycie azotynu sodu wynosi tylko 0,06 mg na kilogram masy ciała. Jego kod na liście dodatków do żywności: E 250.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski