E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Arszenik

Arszenik (As2O3, tlenek arsenu III) - biały, bezwonny, trudno rozpuszczalny w wodzie proszek. Jego gęstość wynosi 3,86 g/cm3.
Jest toksyczny. Dawka śmiertelna dla człowieka to 1-5 mg/kg masy ciała.
Znalazł zastosowanie jako trutka na szczury.

Aspartam

Aspartam - ester metylowy dwupeptydu złożonego z 2 aminokwasów: fenyloalaniny i kwasu asparaginowego. Jest stosowany w przemyśle jako sztuczna substancja słodząca produkty spożywcze (słodzik zastępujący wysokokaloryczny cukier).
Jest 180 razy słodszy od cukru spożywczego (sacharozy), chociaż wrażenie słodyczy pochodzące od niego jest specyficzne (lekko sztuczne, więc do odróżnienia od wrażenia naturalnego). Jego kod na liście dodatków do żywności: E 951.

Atawizm

Atawizm - cecha pojawiająca się w populacji organizmów rzadko i charakterystyczna dla ich odległych przodków, którzy stanowili inny gatunek. Atawizmy są mocnym dowodem na istnienie ewolucji biologicznej.
Przykłady atawizmów: u ludzi - nadmierne owłosienie ciała i ogon, u koni - trójpalczaste kończyny i kły, u wielorybów - kończyny tylne, u kur - zęby na dziobie.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski