E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Antygeny zgodności tkankowej

Antygeny zgodności tkankowej - grupa białek obecna na wszystkich komórkach jądrzastych organizmu (MHC I) lub na makrofagach, limfocytach B i komórkach dendrytycznych (MHC II).
Biorą one udział w odpowiedzi immunologicznej, prezentując różne antygeny limfocytom T. Jeśli limfocyty T rozpoznają obcy antygen (związany z MHC), to zapoczątkowują proces niszczenia intruza, od którego ów antygen pochodzi.
W populacji ludzkiej istnieje duża różnorodność budowy białek MHC, dlatego właściwie tylko bliźnięta jednojajowe mają takie same antygeny zgodności tkankowej. To właśnie one są przyczyną problemów z odrzucaniem przeszczepów od obcych dawców, gdyż MHC innej osoby jest rozpoznawane przez limfocyty T jako intruz (szuka się dawców o podobnym MHC).
Istnieją także tzw. słabe antygeny zgodności tkankowej. Jest to szeroka grupa białek komórkowych, które u różnych osób mogą mieć nieco inne struktury. Są one prezentowane przez MHC i to one są odpowiedzialne za możliwość późnego odrzucenia przeszczepu od osoby, która ma bardzo podobne MHC.

Antykodon

Antykodon - jest to sekwencja 3 nukleotydów, charakterystyczna dla tRNA, który wiąże się z odpowiadającym temu antykodonowi aminokwasem. Antykodony różnych tRNA łączą się sukcesywnie z odpowiednimi trójkami nukleotydów (kodonami) mRNA - cząsteczki niosącej informację genetyczną z DNA.
Dzięki temu, zapis genetyczny DNA determinuje sekwencję aminokwasów, które, połączone ze sobą (w rybosomie), tworzą białko.

Antyoksydanty

Antyoksydanty (przeciwutleniacze) - związki chemiczne, które stanowią barierę obronną przed uszkodzeniem (przez utlenienie) struktur komórkowych (takich jak DNA, błona komórkowa) przez reaktywne formy tlenu.
Przeciwutleniacze mogą być enzymami (peroksydaza glutationowa, dysmutaza nadtlenkowa, katalaza) lub substancjami pochodzenia naturalnego (witamina C, witamina E, flawonoidy, karotenoidy).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski