E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Anoda

Anoda - w elektrochemii: elektroda o ładunku dodatnim, do której, podczas elektrolizy, przyciągane są aniony (jony o ładunku ujemnym) i na której zachodzi proces utleniania (oddawania elektronów przez aniony).

Antybiotyki

Antybiotyki - związki chemiczne wytwarzane przez niektóre grzyby (pleśnie) i bakterie (promieniowce), a także te produkowane sztucznie, które mają zdolność hamowania podziałów lub zabijania bakterii.
Ich działanie polega na hamowaniu syntezy białek, DNA, ściany komórkowej lub robieniu dziur w błonie komórkowej bakterii.
Główne rodzaje antybiotyków: beta-laktamowe (np. penicylina, cefalosporyna), peptydowe (np. gramicydyna), aminoglikozydowe (np. streptomycyna), makrolidowe (np. erytromycyna) i tetracykliny (np. doksycyklina).
Pierwszy antybiotyk - penicylina, został odkryty w 1928 roku przez Aleksandra Fleminga.

Antycząstka

Antycząstka - cząstka mająca tą samą masę spoczynkową, spin i zwykle ten sam czas życia, co jej materialny odpowiednik - cząstka elementarna. Różni się przeciwnym znakiem momentu magnetycznego i tzw. addytywnych liczb kwantowych (np. ładunku, dziwności, koloru, izospinu, liczby leptonowej i barionowej).
Jeżeli jakaś cząstka ma wszystkie wartości tych liczb kwantowych równe zeru, to jest ona sama dla siebie antycząstką. Jest tak np. w przypadku fotonu.
Najbardziej znanym przykładem antycząstki jest pozyton - antycząstka elektronu. Ogół antycząstek nosi zbiorczą nazwę antymaterii.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski