E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Ałun

Ałun - ogólna nazwa mieszanego siarczanu metalu jednowartościowego (np. sodu, potasu) i trójwartościowego (np. żelaza, glinu, chromu) o wzorze ogólnym:
Me(I)2SO4 * Me(III)2(SO4)3 * 24 H2O.
Najpopularniejszym ałunem jest ałun glinowo-potasowy KAl(SO4)2 * 12 H2O, znany już w starożytnym Egipcie. Jest używany do garbowania skór i do tamowania drobnych krwawień z zacięć przy goleniu.

Amalgamat

Amalgamat (ortęć) - roztwór metalu w rtęci (która jest cieczą w temperaturze pokojowej). Żelazo jest wyjątkiem, bo nie roztwarza się w rtęci. Amalgamaty są cieczami lub ciałami stałymi.
Zastosowanie: do ekstrakcji srebra lub złota ze złóż (z ich amalgamatów odparowuje się rtęć i zostaje sam metal), do wypełniania ubytków w dentystyce (amalgamaty srebra, kadmu, cyny lub cynku) i jako środek redukujący (amalgamat sodu + woda).

Amfoteryczność

Amfoteryczność - zdolność niektórych pierwiastków lub związków chemicznych do reagowania zarówno z kwasami jak i z zasadami. Przykład stanowią pierwiastki: glin, cynk lub wodorotlenek cynku, chromu i glinu.
Glin w reakcji z kwasem solnym daje chlorek glinu, a z zasadą sodową - glinian sodu.
Wodorotlenek cynku, reagując z kwasem solnym, daje chlorek cynku, a z zasadą potasową - cynkan potasu.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski