E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Allopoliploidalność

Allopoliploidalność - posiadanie przez gatunek diploidalny całego zestawu chromosomów od 2 gatunków rodzicielskich. Jeśli gatunki rodzicielskie mają 2n i 2m chromosomów, to nowy gatunek potomny (allopoliploidalny) ma 2(n+m) chromosomów. Jest płodny i izolowany rozrodczo od gatunków rodzicielskich.
Allopoliploid powstaje wtedy, gdy do gamet rodzicielskich trafia nie połowa chromosomów (jak to zwykle bywa), lecz cały ich zestaw.
Dobrym przykładem jest roślina: starzec walijski (mająca 2 x 30 chromosomów) - mieszaniec starca zwyczajnego (2 x 20 chromosomów) i starca oksfordzkiego (2 x 10 chromosomów).

Alotropia

Alotropia - posiadanie przez dany pierwiastek chemiczny kilku form różniących się ułożeniem atomów w sieci krystalicznej lub liczbą atomów w cząsteczce. Każda z nich jest trwała w innych warunkach ciśnienia i temperatury. Mają one różne właściwości fizyczne i chemiczne.
Przykłady: węgiel w postaci grafitu, fulerenu lub diamentu, fosfor biały, czerwony lub czarny, siarka romboidalna, jednokośna lub polimeryczna, cyna biała i szara, tlen (O2) i ozon (O3).

Altruizm

Altruizm - działanie na korzyść innego osobnika związane z poniesieniem strat własnych (lub ryzykiem ich poniesienia). Może ono dotyczyć osobników spokrewnionych (np. pomoc w produkcji potomstwa królowej przez robotnice u pszczół) lub niespokrewnionych (wzajemne iskanie się szympansów, dzielenie się nietoperzy-wampirów pokarmem).
Przyczyną altruizmu może być albo pokrewieństwo genetyczne (altruizm krewniaczy) albo uspołecznienie wysoko uorganizowanych zwierząt, które potrafią się rozpoznawać, odwzajemniać akty altruizmu i karać egoizm (altruizm odwzajemniony).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski