E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Allelopatia

Allelopatia - zjawisko hamowania lub stymulowania wzrostu czy też kiełkowania roślin przez inne gatunki roślin. Zachodzi ono dzięki substancjom chemicznym, wydzielanym do gleby albo uwalnianym do powietrza.
Przykładem allelopatii dodatniej jest pobudzanie wzrostu traw przez koniczynę, a ujemnej - hamowanie wzrostu ziemniaków i pomidorów przez orzecha czarnego albo hamowanie wzrostu kąkolu przez kiełkujące nasiona buraka.

Allicyna

Allicyna - związek organiczny zawierający siarkę (sulfotlenek), który powstaje z alliiny przy uszkodzeniu tkanek czosnku. Ma charakterystyczny, właśnie czosnkowy, zapach. Wykazuje silne działanie bakteriobójcze i grzybobójcze.

Allomon

Allomon - substancja chemiczna uczestnicząca w oddziaływaniu między 2 gatunkami zwierząt, która daje korzyść organizmowi ją wytwarzającemu, a nie temu, który ją odbiera. Może stanowić ona środek agresji lub obrony.
Przykłady: jady węży, substancje toksyczne salamandry plamistej i ropuch, tetrodotoksyna produkowana przez japońską rybę fugu z rodziny Tetraodontidae.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski