E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Akroleina

Akroleina (CH2=CH-CHO, aldehyd akrylowy, propenal) - najprostszy aldehyd nienasycony. Ciecz o ostrym zapachu, działająca łzawiąco. Temperatura wrzenia: 52,50C, gęstość: 0,84 g/cm3.
Otrzymywana jest przez odwodnienie gliceryny lub w reakcji aldehydu mrówkowego z aldehydem octowym. Powstaje także wskutek przesmażenia tłuszczu. Ma działanie rakotwórcze.

Alergia

Alergia (uczulenie) - przesadna, nieadekwatna do bodźca (alergenu) odpowiedź immunologiczna. Polega przede wszystkim na nadmiernej produkcji przeciwciał klasy IgE, które, po przyłączeniu się do alergenu, łączą się z receptorami na komórkach tucznych. Te ostatnie uwalniają mediatory procesu zapalnego (przede wszystkim histaminę), które odpowiedzialne są za objawy miejscowe alergii: nieżyt nosa, wysypka, pokrzywka, swędzenie lub trudności w oddychaniu.
Typowe alergeny to: pyłki roślin, zarodniki grzybów, sierść zwierząt, ptasie pióra, roztocza, jad owadów i niektóre produkty żywnościowe (np. orzechy).

Allel

Allel - konkretna realizacja sekwencji danego genu. Gen może mieć więcej niż jeden allel. Allele tego samego genu mogą różnić się od siebie jedną lub kilkoma mutacjami. Obecność różnych alleli genów u różnych osobników jest jedną z przyczyn różnic międzyosobniczych w obrębie populacji. Allele mogą różnicować np. kolory kwiatu lub kolory oczu lub włosów.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski