E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Agar

Agar - pęczniejąca w wodzie substancja pozyskiwana ze ścian komórkowych kilku gatunków glonów z gromady krasnorostów. Rosną one w zachodniej i północno-wschodniej części Oceanu Spokojnego.
Głównymi składnikami agaru są policukry: agaroza i agaropektyna. Jest on stosowany jako podłoże stałe dla pożywek mikrobiologicznych, jako środek łagodnie przeczyszczający, a w przemyśle spożywczym - jako substancja żelująca (zamiast żelatyny). Wchodzi również w skład tabletek i preparatów kosmetycznych.

Aglikon

Aglikon (genina) - niecukrowy składnik glikozydu, który łączy się z resztą cukrową przez wiązanie glikozydowe (typu O, C, S lub N). Aglikonem może być: pochodna fenolowa, antrachinonowa, sterolowa, kardenolidowa, bufadienolidowa, kumarynowa, flawonoidowa lub irydoidowa. Aglikony są na ogół gorzej rozpuszczalne w wodzie niż odpowiadające im glikozydy.

Aklimatyzacja

Aklimatyzacja - zdolność organizmu do niedziedziczonego przystosowania się do nowych zakresów lub wartości parametrów środowiska, wynikająca z jego plastyczności. Może być to np. aklimatyzacja do niższej temperatury, większej wilgotności powietrza lub gleby, niższego ciśnienia tlenu na dużej wysokości, itp.
Przykład: większa częstotliwość oddechów i większa liczba czerwonych krwinek u himalaistów nieużywających aparatów tlenowych.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski