E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Acetylocholina

Acetylocholina - związek organiczny będący estrem kwasu octowego i choliny. Jest to neuromediator wydzielany przez zakończenia neuronów układu przywspółczulnego (parasympatycznego) i zakończenia neuronów ruchowych, umożliwiających skurcz mięśni szkieletowych.


Acetylokoenzym A

Acetylokoenzym A (aktywny octan) - cząsteczka o kluczowej, centralnej roli dla metabolizmu organizmów żywych. Jest estrem kwasu octowego i koenzymu A.
Powstaje z metabolicznego rozpadu cukrów (glikoliza + dekarboksylacja oksydacyjna), kwasów tłuszczowych (beta-oksydacja) i niektórych aminokwasów.
Bierze udział w cyklu Krebsa, gdzie służy do produkcji związków przenoszących energię z wydzieleniem dwutlenku węgla. Jest też substratem do produkcji acetylocholiny, cholesterolu, kwasów tłuszczowych i hormonów steroidowych.

Adaptacja

Adaptacja (przystosowanie) - cecha dziedziczna, która zwiększa lub zwiększyła organizmowi szansę przeżycia lub pozostawienia większej liczby potomstwa w danym środowisku. Przykładem mogą być tu duże kły drapieżnika, gęstsze futro u zwierząt tundry lub opieka nad potomstwem.
Cecha przystosowawcza może dotyczyć rozwiązań molekularnych, morfologicznych, anatomicznych, fizjologicznych lub etologicznych (w zachowaniu).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski