E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: ZWIĄZKI CZYNNE ROŚLIN →

Szczwół plamisty
(łac. Conium maculatum)


W niektórych opracowaniach błędnie podawane jest, że wybitny grecki filozof - Sokrates został otruty cykutą, czyli odwarem z rośliny Cicuta virosa (szalej jadowity). Jak już wspomniałem na stronie o szaleju, jest to roślina zbyt mało toksyczna, by powodowała śmierć. Platon – uczeń Sokratesa opisał śmierć swego mistrza w jednym ze swoich dzieł (Fedon). Opisane objawy są bardzo podobne do tych po zatruciu szczwołem, a więc niewątpliwie to tej rośliny użyli oprawcy Sokratesa.

Zawarte substancje: koniina (typ: alkaloid piperydynowy), metylokoniina, koniceina, konhydryna.
Działanie: poraża zakończenia nerwów czuciowych i ruchowych, w większych dawkach poraża ośrodek oddechowy (→głównie koniina, dawka śmiertelna: 0,5 g).


koniina

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski