E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: ZWIĄZKI CZYNNE ROŚLIN →

Kozłek lekarski
(łac. Valeriana officinalis)


Surowiec: korzeń
Zawarte substancje: waltraty (typ: irydoidy ), acetowaltraty, dihydrowaltraty, walerozydat, ester bornylowy kwasu izowalerianowego nadający roślinie charakterystyczny zapach, kwas walerenowy, waleranon, walerenal, kariofilen, gamma-kadinen, beta-felandren, kessan, kessoglikol.
Działanie: wyraźnie uspokajające (waltraty, kwas walerenowy). Kozłek stosowany jest w histerii, neurastenii, nerwicach, stanach nadmiernego pobudzenia.


waltrat

kozłek lekarski
Kozłek lekarski

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski