E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: ROŚLINY POLSKI →

Dębik ośmiopłatkowy

dębik ośmiopłatkowy

Nazwa łacińska: Dryas octopetala
Rodzina: Różowate
Okres kwitnienia: od czerwca do lipca
Siedlisko: murawy, skały, piargi (podłoże bogate w węglan wapnia)
Występowanie w Polsce: w Tatrach i rzadko w Pieninach (Dolina Białej Wody)
Ciekawostka: jest to mała, długowieczna krzewinka (przeżywa do 100 lat), będąca reliktem polodowcowym

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski