E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Tor
(liczba atomowa: 90)

Symbol chemiczny: Th
Nazwa łacińska: Thorium
Nazwa angielska: Thorium
Pochodzenie nazwy: na cześć Thora - skandynawskiego boga wojny i burzy. Odkrywca toru był Szwedem.
Odkrycie: 1828 r. przez Szweda - Jönsa Berzeliusa
Gęstość (g/cm3): 11,72
Właściwości fizyczne: metal, srebrzysty, twardy
Typowa wartościowość: 4
Stopnie utlenienia: +4
Aktywność chemiczna: średnia, po podgrzaniu reaguje z tlenem, fluorowcami, siarką, azotem i wodorem. Rozpuszcza się w stężonym kwasie siarkowym.
Temperatura topnienia (0C): 1750
Temperatura wrzenia (0C): 4790
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: paramagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 0,00073
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): -
Liczba znanych izotopów: 25 w tym trwałych: 1 (słabo promieniotwórczy)
Zastosowanie: izotop tor-232 służy do wyrobu rozszczepialnego uranu-233 (paliwo jądrowe). Z toru wyrabia się żaroodporne tygle laboratoryjne. Tlenek toru ThO2 jest materiałem ogniotrwałym.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski