E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Ołów
(liczba atomowa: 82)

Symbol chemiczny: Pb
Nazwa łacińska: Plumbum
Nazwa angielska: Lead
Pochodzenie nazwy: od łacińskich słów plumbum nigrum, znaczących "czarna cyna". Ołów właściwościami fizycznymi przypomina cynę, ale nie ma na powietrzu srebrzystego połysku.
Odkrycie: znany od czasów prehistorycznych
Gęstość (g/cm3): 11,34
Właściwości fizyczne: metal, szaroniebieski, bardzo miękki i kowalny
Typowa wartościowość: 2
Stopnie utlenienia: +4, +2
Aktywność chemiczna: średnia, po podgrzaniu reaguje z fluorem i chlorem. Reaguje też z kwasem siarkowym, azotowym i octowym. Nie rozpuszcza się w zasadach.
Temperatura topnienia (0C): 327,5
Temperatura wrzenia (0C): 1756
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: diamagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 0,0016
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): 5 x 10-5
Liczba znanych izotopów: 34 w tym trwałych: 4
Zastosowanie: do wyrobu rur kanalizacyjnych, płyt akumulatorowych i ekranów chroniących przed promieniowaniem gamma i rentgenowskim. Ponadto ołów wchodzi w skład stopów łożyskowych, czcionkowych i do lutowania. Tlenek ołowiu II (PbO - glejta) znalazł zastosowanie jako składnik szkła ołowiowego, przepuszczającego promieniowanie ultrafioletowe i przy wulkanizacji kauczuku. Mieszany tlenek ołowiu - minia (Pb3O4) jest składnikiem farby, zabezpieczającej żelazo przed korozją. Chromian ołowiu służy jako żółta farba, a czteroetylek ołowiu był dawniej popularnym środkiem przeciwstukowym, dodawanym do benzyn.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski