E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Tal
(liczba atomowa: 81)

Symbol chemiczny: Tl
Nazwa łacińska: Thallium
Nazwa angielska: Thallium
Pochodzenie nazwy: od greckiego słowa thallos, znaczącego "młody pęd".
Odkrycie: 1861 r. przez Anglika - Williama Crookesa
Gęstość (g/cm3): 11,86
Właściwości fizyczne: metal, szarobiały, miękki i kowalny
Typowa wartościowość: 1
Stopnie utlenienia: +3, +1
Aktywność chemiczna: średnia, reaguje po podgrzaniu z tlenem, siarką i wodą. W temperaturze pokojowej reaguje z fluorem. Rozpuszcza się w kwasach, ale nie reaguje z zasadami.
Temperatura topnienia (0C): 303
Temperatura wrzenia (0C): 1460
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: diamagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 3 x 10-5
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): -
Liczba znanych izotopów: 28 w tym trwałych: 2
Zastosowanie: roztwór talu w rtęci używany jest do pomiaru niskich temperatur (krzepnie dopiero w -60oC). Siarczan i siarczek talu III służą do wyrobu trutek na szczury i owady.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski