E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Rtęć
(liczba atomowa: 80)

Symbol chemiczny: Hg
Nazwa łacińska: Hydrargyrum
Nazwa angielska: Mercury
Pochodzenie nazwy: od łacińskiego słowa hydrargyrum, znaczącego "płynne srebro". Rtęć jest srebrzystym, ciekłym metalem.
Odkrycie: znana od czasów starożytnych
Gęstość (g/cm3): 13,53
Właściwości fizyczne: metal, srebrzysta, błyszcząca ciecz. Jeden z 2 pierwiastków (obok bromu), który w temperaturze pokojowej jest cieczą.
Typowa wartościowość: 2
Stopnie utlenienia: +2, +1
Aktywność chemiczna: średnia, reaguje po podgrzaniu z tlenem. W temperaturze pokojowej reaguje z chlorem, fluorem i siarką (reakcja z siarką służy do usuwania rozlanej rtęci). Nie rozpuszcza się w kwasach nieutleniających. Rozpuszcza się w kwasie azotowym i siarkowym.
Temperatura topnienia (0C): -38,9
Temperatura wrzenia (0C): 356,6
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: diamagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 5 x 10-5
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): -
Liczba znanych izotopów: 33 w tym trwałych: 7
Zastosowanie: do wypełniania termometrów i barometrów. Do wydobywania innych metali przez rozpuszczenie ich w rtęci (amalgamaty). Chlorek rtęci I (Hg2Cl2 - kalomel) używany jest w medycynie i do wyrobu ogni sztucznych. Chlorek rtęci II (HgCl2 - sublimat) służy jako środek dezynfekcyjny, a siarczek rtęci II (HgS - cynober) - jako pomarańczowa farba. Z wybuchowego piorunianu rtęci wyrabia się spłonki nabojów i detonatory bomb.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski