E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Złoto
(liczba atomowa: 79)

Symbol chemiczny: Au
Nazwa łacińska: Aurum
Nazwa angielska: Gold
Pochodzenie nazwy: od łacińskiego słowa aurora, znaczącego "jutrzenka, zorza poranna". Złoto jest żółtym, błyszczącym metalem.
Odkrycie: znane od czasów prehistorycznych
Gęstość (g/cm3): 19,32
Właściwości fizyczne: metal, jasnożółty, rekordowo miękki, najbardziej kowalny i ciągliwy ze wszystkich metali.
Typowa wartościowość: 3
Stopnie utlenienia: +3, +1
Aktywność chemiczna: niska, reaguje po podgrzaniu z chlorem i fluorem. Nie rozpuszcza się w kwasach i zasadach.
Temperatura topnienia (0C): 1064
Temperatura wrzenia (0C): 2807
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: diamagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 5 x 10-7
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): -
Liczba znanych izotopów: 32 w tym trwałych: 1
Zastosowanie: do wyrobu biżuterii, protez dentystycznych, monet i powłok ochronnych (złocenie). Złoto koloidalne (tzw. purpura Kasjusza) używane jest do wyrobu witraży i barwienia porcelany.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski