E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Platyna
(liczba atomowa: 78)

Symbol chemiczny: Pt
Nazwa łacińska: Platinum
Nazwa angielska: Platinum
Pochodzenie nazwy: od hiszpańskiego słowa platina, znaczącego "małe srebro". Wartość platyny była początkowo niedoceniana, bo uważano ją za odmianę srebra.
Odkrycie: 1750 r. przez Anglika - Williama Watsona (znali ją Indianie prekolumbijscy)
Gęstość (g/cm3): 21,41
Właściwości fizyczne: metal, srebrzysty, miękki, bardzo kowalny i ciągliwy
Typowa wartościowość: 4
Stopnie utlenienia: +6, +4, +3, +2
Aktywność chemiczna: niska, reaguje po podgrzaniu z węglem, chlorem, fluorem, bromem i siarką. Nie rozpuszcza się w kwasach i zasadach.
Temperatura topnienia (0C): 1772
Temperatura wrzenia (0C): 3827
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: paramagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 5 x 10-7
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): -
Liczba znanych izotopów: 33 w tym trwałych: 6
Zastosowanie: do wyrobu biżuterii, protez dentystycznych, tygli laboratoryjnych i powłok ochronnych (platynowanie). Rozdrobniona platyna chłonie wydajnie wodór i tlen, więc używa się jej jako katalizatora w syntezie amoniaku, cyjanowodoru i kwasu siarkowego.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski