E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Ren
(liczba atomowa: 75)

Symbol chemiczny: Re
Nazwa łacińska: Rhenium
Nazwa angielska: Rhenium
Pochodzenie nazwy: na cześć niemieckiej rzeki - Renu. Ren został odkryty przez Niemców.
Odkrycie: 1925 r. przez Niemców - Waltera Noddacka i Idę Noddack
Gęstość (g/cm3): 21,0
Właściwości fizyczne: metal, srebrzysty, twardy
Typowa wartościowość: 4
Stopnie utlenienia: +7, +6, +4
Aktywność chemiczna: niska, reaguje po podgrzaniu z tlenem, chlorem, fluorem i siarką. Na gorąco rozpuszcza się w kwasie siarkowym i azotowym.
Temperatura topnienia (0C): 3180
Temperatura wrzenia (0C): 5627
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: paramagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 10-7 (najrzadszy pierwiastek na Ziemi, gdy pominiemy gazy szlachetne: hel, krypton i ksenon)
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): -
Liczba znanych izotopów: 31 w tym trwałych: 2
Zastosowanie: jako dodatek do stopów, nadający im twardość i odporność na korozję. Z renu wyrabia się też włókna żarowe.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski