E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Wolfram
(liczba atomowa: 74)

Symbol chemiczny: W
Nazwa łacińska: Wolfram
Nazwa angielska: Tungsten
Pochodzenie nazwy: od niemieckich słów: wolf, znaczącego "wilk" i ran, znaczącego "piana".
Odkrycie: 1781 r. przez Szweda - Karla Scheele'a
Gęstość (g/cm3): 19,27
Właściwości fizyczne: metal, stalowoszary, twardy i kowalny
Typowa wartościowość: 6
Stopnie utlenienia: +6, +5, +4, +3, +2
Aktywność chemiczna: niska, reaguje po podgrzaniu z tlenem, fluorowcami i węglem. Nie rozpuszcza się w zasadach i w kwasach.
Temperatura topnienia (0C): 3420 (najwyższa wśród metali)
Temperatura wrzenia (0C): 5920 (rekordowo wysoka)
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: paramagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 0,00069
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): -
Liczba znanych izotopów: 30 w tym trwałych: 5
Zastosowanie: jako składnik dużej twardości stali. Z wolframu wyrabia się druciki żarzeniowe w żarówkach. Węglik wolframu (WC) używany jest do produkcji narzędzi skrawających (duża twardość).

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski