E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Lutet
(liczba atomowa: 71)

Symbol chemiczny: Lu
Nazwa łacińska: Lutetium
Nazwa angielska: Lutetium
Pochodzenie nazwy: od słowa Lutetia, będącego dawną nazwą Paryża. Lutet został odkryty przez Francuza.
Odkrycie: 1907 r. przez Francuza - Georgesa Urbaina
Gęstość (g/cm3): 9,84
Właściwości fizyczne: metal, srebrzysty, twardy
Typowa wartościowość: 3
Stopnie utlenienia: +3
Aktywność chemiczna: średnia, po ogrzaniu reaguje z tlenem i wodą. Rozpuszcza się w kwasach.
Temperatura topnienia (0C): 1655
Temperatura wrzenia (0C): 3315
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: paramagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 7,5 x 10-5
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): -
Liczba znanych izotopów: 33 w tym trwałych: 2
Zastosowanie: radioaktywny izotop lutetu: Lu-176 jest wykorzystywany do datowania wieku meteorów. Ponadto lutet jest dodawany do stali i stosuje się go do produkcji nadprzewodników.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski