E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Erb
(liczba atomowa: 68)

Symbol chemiczny: Er
Nazwa łacińska: Erbium
Nazwa angielska: Erbium
Pochodzenie nazwy: od szwedzkiego miasta Ytterby. Erb został odkryty przez Szweda. Odkrycie: 1843 r. przez Szweda - Karla Gustava Mosandera
Gęstość (g/cm3): 9,05
Właściwości fizyczne: metal, srebrzysty, miękki, kowalny
Typowa wartościowość: 3
Stopnie utlenienia: +3
Aktywność chemiczna: średnia, po ogrzaniu reaguje z tlenem i wodą. Rozpuszcza się w kwasach.
Temperatura topnienia (0C): 1522
Temperatura wrzenia (0C): 2510
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: paramagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 0,00025
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): -
Liczba znanych izotopów: 29 w tym trwałych: 6
Zastosowanie: w technologii światłowodowej służy do wzmacniania światła.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski