E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Holm
(liczba atomowa: 67)

Symbol chemiczny: Ho
Nazwa łacińska: Holmium
Nazwa angielska: Holmium
Pochodzenie nazwy: od słowa Holmia - dawnej nazwy stolicy Szwecji - Sztokholmu. Jednym z odkrywców holmu był Szwed.
Odkrycie: 1878 r. przez Szwajcarów: Jacquesa Soreta i Marca Delafontaine'a oraz niezależnie przez Szweda - Pera Cleve'a.
Gęstość (g/cm3): 8,79
Właściwości fizyczne: metal, srebrzysty, miękki, kowalny
Typowa wartościowość: 3
Stopnie utlenienia: +3
Aktywność chemiczna: średnia, po ogrzaniu reaguje z tlenem i wodą. Rozpuszcza się w kwasach.
Temperatura topnienia (0C): 1465
Temperatura wrzenia (0C): 2700
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: ferromagnetyk (temperatura Curie: -253oC)
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 0,00011
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): -
Liczba znanych izotopów: 30 w tym trwałych: 1
Zastosowanie: w technice laserowej i w elektronice. Tlenek holmowy jest katalizatorem w syntezach organicznych.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski