E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Dysproz
(liczba atomowa: 66)

Symbol chemiczny: Dy
Nazwa łacińska: Dysprosium
Nazwa angielska: Dysprosium
Pochodzenie nazwy: od greckiego słowa dysprositos, znaczącego "trudny do otrzymania". Pierwiastek ten w czystej postaci otrzymano dopiero w 1953 roku.
Odkrycie: 1886 r. przez Francuza - Paula de Boisbaudrana
Gęstość (g/cm3): 8,56
Właściwości fizyczne: metal, srebrzysty, miękki
Typowa wartościowość: 3
Stopnie utlenienia: +4, +3
Aktywność chemiczna: średnia, po ogrzaniu reaguje z tlenem i wodą. Rozpuszcza się w kwasach.
Temperatura topnienia (0C): 1412
Temperatura wrzenia (0C): 2562
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: ferromagnetyk (temperatura Curie: -186oC)
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 0,00045
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): -
Liczba znanych izotopów: 29 w tym trwałych: 7
Zastosowanie: do wyrobu prętów kontrolnych reaktorów jądrowych i tworzyw zabezpieczających przed promieniowaniem jonizującym. Tlenek dysprozowy służy do odbarwiania szkła.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski