E-BOOKI
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Terb
(liczba atomowa: 65)

Symbol chemiczny: Tb
Nazwa łacińska: Terbium
Nazwa angielska: Terbium
Pochodzenie nazwy: od szwedzkiego miasta Ytterby. Terb został odkryty przez Szweda.
Odkrycie: 1843 r. przez Szweda - Karla Gustava Mosandera
Gęstość (g/cm3): 8,27
Właściwości fizyczne: metal, srebrzysty, miękki, ciągliwy i kowalny
Typowa wartościowość: 3
Stopnie utlenienia: +4, +3
Aktywność chemiczna: średnia, po ogrzaniu reaguje z tlenem i wodą. Rozpuszcza się w kwasach.
Temperatura topnienia (0C): 1360
Temperatura wrzenia (0C): 3041
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: ferromagnetyk (temperatura Curie: -50oC)
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 9 x 10-5
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): -
Liczba znanych izotopów: 26 w tym trwałych: 1
Zastosowanie: jako składnik materiałów odpornych na wysokie temperatury.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2019 by Maciej Panczykowski