E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Gadolin
(liczba atomowa: 64)

Symbol chemiczny: Gd
Nazwa łacińska: Gadolinium
Nazwa angielska: Gadolinium
Pochodzenie nazwy: od minerału - gadolinitu. Gadolin jest składnikiem tego minerału. Odkrycie: 1880 r. przez Szwajcara - Jeana de Marignaca
Gęstość (g/cm3): 7,89
Właściwości fizyczne: metal, srebrzysty, miękki i kowalny
Typowa wartościowość: 3
Stopnie utlenienia: +3
Aktywność chemiczna: średnia, po ogrzaniu reaguje z tlenem i wodą. Rozpuszcza się w kwasach.
Temperatura topnienia (0C): 1312
Temperatura wrzenia (0C): 3233
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: ferromagnetyk (temperatura Curie: 20,2oC)
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 0,00064
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): -
Liczba znanych izotopów: 28 w tym trwałych: 7
Zastosowanie: do produkcji prętów kontrolnych w reaktorach jądrowych, bo najlepiej z wszystkich metali absorbuje powolne neutrony.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski