E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Europ
(liczba atomowa: 63)

Symbol chemiczny: Eu
Nazwa łacińska: Europium
Nazwa angielska: Europium
Pochodzenie nazwy: na cześć Europy. Odkrywca europu był Francuzem.
Odkrycie: 1896 r. przez Francuza - Eugene'a Demarcaya
Gęstość (g/cm3): 5,25
Właściwości fizyczne: metal, srebrzysty, miękki i kowalny (podobny do żelaza)
Typowa wartościowość: 3
Stopnie utlenienia: +3, +2
Aktywność chemiczna: średnia, po ogrzaniu reaguje z tlenem i wodą. Rozpuszcza się w kwasach.
Temperatura topnienia (0C): 826
Temperatura wrzenia (0C): 1439
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: paramagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 0,00011
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): -
Liczba znanych izotopów: 29 w tym trwałych: 2
Zastosowanie: do produkcji prętów kontrolnych w reaktorach jądrowych i dawniej - kolorowych ekranów telewizyjnych.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski