E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Samar
(liczba atomowa: 62)

Symbol chemiczny: Sm
Nazwa łacińska: Samarium
Nazwa angielska: Samarium
Pochodzenie nazwy: od minerału - samarskitu. Samar jest składnikiem tego minerału. Odkrycie: 1879 r. przez Francuza - Paula de Boisbaudrana
Gęstość (g/cm3): 7,54
Właściwości fizyczne: metal, szarobłękitny, bardzo twardy
Typowa wartościowość: 3
Stopnie utlenienia: +3, +2
Aktywność chemiczna: średnia, po ogrzaniu reaguje z tlenem, azotem, siarką i wodą. Rozpuszcza się w kwasach.
Temperatura topnienia (0C): 1072
Temperatura wrzenia (0C): 1800
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: paramagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 0,00064
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): -
Liczba znanych izotopów: 30 w tym trwałych: 7
Zastosowanie: do produkcji prętów kontrolnych w reaktorach jądrowych. Tlenek samaru III to wydajny katalizator dehydratacji alkoholu etylowego.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski