E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Neodym
(liczba atomowa: 60)

Symbol chemiczny: Nd
Nazwa łacińska: Neodymium
Nazwa angielska: Neodymium
Pochodzenie nazwy: od greckich słów: neos, znaczącego "nowy" i didymos, znaczącego "podwójny". Neodym został odkryty w mieszaninie z innym pierwiastkiem - prazeodymem.
Odkrycie: 1885 r. przez Niemca - Karla von Welsbacha
Gęstość (g/cm3): 7,0
Właściwości fizyczne: metal, srebrzysty o żółtym odcieniu
Typowa wartościowość: 3
Stopnie utlenienia: +3
Aktywność chemiczna: średnia, reaguje w podwyższonej temperaturze z wodą i tlenem. Rozpuszcza się w kwasach.
Temperatura topnienia (0C): 1020
Temperatura wrzenia (0C): 3030
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: paramagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 0,0024
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): -
Liczba znanych izotopów: 29 w tym trwałych: 7
Zastosowanie: jako składnik specjalnych stopów, używanych w lotnictwie i technice rakietowej. Tlenek neodymu stosowany jest do barwienia szkła i porcelany.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski