E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Prazeodym
(liczba atomowa: 59)

Symbol chemiczny: Pr
Nazwa łacińska: Praseodymium
Nazwa angielska: Praseodymium
Pochodzenie nazwy: od greckich słów: prasios, znaczącego "zielony" i didymos, znaczącego "podwójny". Prazeodym tworzy zielone sole, a został otrzymany z mieszaniny z innym pierwiastkiem - neodymem.
Odkrycie: 1885 r. przez Niemca - Karla von Welsbacha
Gęstość (g/cm3): 6,8
Właściwości fizyczne: metal, srebrzysty, kowalny i ciągliwy
Typowa wartościowość: 3
Stopnie utlenienia: +4, +3
Aktywność chemiczna: średnia, reaguje w podwyższonej temperaturze z wodą, tlenem, chlorem, fluorem i wodorem. Rozpuszcza się w kwasach i zasadach.
Temperatura topnienia (0C): 935
Temperatura wrzenia (0C): 3020
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: paramagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 0,00055
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): -
Liczba znanych izotopów: 29 w tym trwałych: 1
Zastosowanie: tlenki prazeodymu stosowane są do barwienia szkła i porcelany.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski