E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Lantan
(liczba atomowa: 57)

Symbol chemiczny: La
Nazwa łacińska: Lanthanum
Nazwa angielska: Lanthanum
Pochodzenie nazwy: od greckiego słowa lanthaneis, znaczącego "coś, co umknęło uwadze". Berzelius - nauczyciel Mosandera (odkrywcy lantanu), otarł się o odkrycie lantanu, ale w wyniku błędnego założenia, nie dokonał tego.
Odkrycie: 1839 r. przez Szweda - Karla Gustava Mosandera
Gęstość (g/cm3): 6,17
Właściwości fizyczne: metal, miękki, srebrzystobiały, kowalny
Typowa wartościowość: 3
Stopnie utlenienia: +3
Aktywność chemiczna: średnia, reaguje z wodą, tlenem i kwasami. Nie reaguje z zasadami.
Temperatura topnienia (0C): 920
Temperatura wrzenia (0C): 3420
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: paramagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 0,0018
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): -
Liczba znanych izotopów: 30 w tym trwałych: 2
Zastosowanie: jako dodatek do glinu i miedzi, nadający im wytrzymałość mechaniczną i odporność na korozję. Ze stopu lantanu z cerem robi się kamienie do zapalniczek. Tlenek lantanu służy do produkcji szkieł optycznych.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski