E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Kadm
(liczba atomowa: 48)

Symbol chemiczny: Cd
Nazwa łacińska: Cadmium
Nazwa angielska: Cadmium
Pochodzenie nazwy: od łacińskiego słowa cadmia, będącego zwyczajową nazwą węglanu cynku. Kadm został odkryty w zanieczyszczeniach towarzyszących węglanowi cynku.
Odkrycie: 1817 r. przez Niemca - Friedricha Stromeyera
Gęstość (g/cm3): 8,65
Właściwości fizyczne: metal, srebrzysty, miękki, kowalny i ciągliwy
Typowa wartościowość: 2
Stopnie utlenienia: +2
Aktywność chemiczna: średnia, reaguje po podgrzaniu z tlenem i siarką. Rozpuszcza się w kwasach.
Temperatura topnienia (0C): 321
Temperatura wrzenia (0C): 765
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: diamagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 5 x 10-5
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): -
Liczba znanych izotopów: 32 w tym trwałych: 8
Zastosowanie: do pokrywania metali warstwą ochronną (kadmowanie), do wyrobu akumulatorów niklowo-kadmowych i stopów do lutowania. Związki kadmu stosuje się do wyrobu fotokomórek (siarczek), akumulatorów (siarczan) i jako farba malarska (siarczek - żółcień kadmowa).

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski