E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Srebro
(liczba atomowa: 47)

Symbol chemiczny: Ag
Nazwa łacińska: Argentum
Nazwa angielska: Silver
Pochodzenie nazwy: od sanskryckiego słowa arganta, znaczącego "jasny, biały". Srebro jest połyskliwym, białym metalem.
Odkrycie: znane od starożytności
Gęstość (g/cm3): 10,49
Właściwości fizyczne: metal, biały, miękki, kowalny i ciągliwy
Typowa wartościowość: 1
Stopnie utlenienia: +2, +1
Aktywność chemiczna: niska, reaguje po podgrzaniu z tlenem i siarką. Nie rozpuszcza się w rozcieńczonych kwasach i roztworach zasad. Rozpuszcza się w stężonym kwasie siarkowym i azotowym.
Temperatura topnienia (0C): 962
Temperatura wrzenia (0C): 2212
Typ przewodzenia: przewodnik (rekordowa przewodność elektryczna)
Właściwości magnetyczne: diamagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 10-5
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): -
Liczba znanych izotopów: 29 w tym trwałych: 2
Zastosowanie: do wyrobu biżuterii, monet i luster. Związki srebra znalazły zastosowanie w dawnej fotografii (światłoczuły chlorek, jodek i bromek), w medycynie (bakteriobójczy azotan - lapis) oraz przy wytwarzaniu akumulatorów srebrowych (tlenek II).

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski