E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Rod
(liczba atomowa: 45)

Symbol chemiczny: Rh
Nazwa łacińska: Rhodium
Nazwa angielska: Rhodium
Pochodzenie nazwy: od greckiego słowa rhodon, znaczącego "róża". Sole rodu często mają czerwoną barwę.
Odkrycie: 1803 r. przez Anglika - Williama Wollastona
Gęstość (g/cm3): 12,4
Właściwości fizyczne: metal, srebrzystoniebieski, twardy i kowalny
Typowa wartościowość: 3
Stopnie utlenienia: +6, +5, +4, +3, +2
Aktywność chemiczna: niska, reaguje po podgrzaniu z tlenem, fluorem i chlorem. Nie rozpuszcza się w kwasach i roztworach zasad.
Temperatura topnienia (0C): 1965
Temperatura wrzenia (0C): 3727
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: paramagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 10-7
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): -
Liczba znanych izotopów: 23 w tym trwałych: 1
Zastosowanie: do wyrobu narzędzi laboratoryjnych (tygli), luster i biżuterii (dodatek do srebra).

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski