E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Ruten
(liczba atomowa: 44)

Symbol chemiczny: Ru
Nazwa łacińska: Ruthenium
Nazwa angielska: Ruthenium
Pochodzenie nazwy: od łacińskiego słowa Ruthenia, będącego nazwą Rosji. Ruten został odkryty przez Rosjanina.
Odkrycie: 1844 r. przez Rosjanina - Karola Klausa
Gęstość (g/cm3): 12,2
Właściwości fizyczne: metal, srebrzysty, twardy i kruchy
Typowa wartościowość: 4
Stopnie utlenienia: +8, +6, +4, +3, +2
Aktywność chemiczna: niska, reaguje po podgrzaniu z tlenem, fluorowcami i siarką. Nie rozpuszcza się w kwasach i roztworach zasad.
Temperatura topnienia (0C): 2250
Temperatura wrzenia (0C): 4050
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: paramagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 2 x 10-6
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): -
Liczba znanych izotopów: 24 w tym trwałych: 7
Zastosowanie: jako składnik stopów, nadający im twardość i wytrzymałość. Z rutenu wyrabia się stalówki wiecznych piór.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski