E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Molibden
(liczba atomowa: 42)

Symbol chemiczny: Mo
Nazwa łacińska: Molibdaenum
Nazwa angielska: Molybdenum
Pochodzenie nazwy: od greckiego słowa molubdos, znaczącego "ołów". W niektórych minerałach (wulfenit), molibden towarzyszy ołowiowi.
Odkrycie: 1778 r. przez Szweda - Karla Scheele'a
Gęstość (g/cm3): 10,25
Właściwości fizyczne: metal, srebrzysty, twardy i kruchy
Typowa wartościowość: 6
Stopnie utlenienia: +6, +4, +3, +2
Aktywność chemiczna: niska, reaguje po podgrzaniu z tlenem, fluorowcami i węglem. Nie rozpuszcza się w zasadach i w kwasach (z wyjątkiem kwasu siarkowego).
Temperatura topnienia (0C): 2620
Temperatura wrzenia (0C): 4700
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: paramagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 0,0015
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): 2 x 10-5
Liczba znanych izotopów: 23 w tym trwałych: 7
Zastosowanie: do wyrobu szlachetnych gatunków stali. Z molibdenu wykonany jest uchwyt drucika wolframowego w żarówkach. Molibdeniany amonu i sodu służą jako nawozy mineralne, a dwusiarczek molibdenu - jako wysokotemperaturowy smar.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski