E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Cyrkon
(liczba atomowa: 40)

Symbol chemiczny: Zr
Nazwa łacińska: Zirconium
Nazwa angielska: Zirconium
Pochodzenie nazwy: od perskiego słowa zargun, znaczącego "podobny do złota". Kryształy minerału: cyrkonu, zawierającego pierwiastek: cyrkon są podobne do diamentów i były cenione jak złoto.
Odkrycie: 1789 r. przez Niemca - Martina Klaprotha
Gęstość (g/cm3): 6,49
Właściwości fizyczne: metal, srebrzysty, miękki i kowalny
Typowa wartościowość: 4
Stopnie utlenienia: +4
Aktywność chemiczna: niska, reaguje po podgrzaniu z tlenem, fluorowcami, azotem, krzemem, siarką i węglem. Nie rozpuszcza się w zasadach i w kwasach (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego).
Temperatura topnienia (0C): 1859
Temperatura wrzenia (0C): 4400
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: paramagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 0,02
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): -
Liczba znanych izotopów: 24 w tym trwałych: 5
Zastosowanie: do wyrobu nici chirurgicznych, płytek uzupełniających kości i naczyń kwasoodpornych. Używany jest jako pochłaniacz gazów (wodoru i tlenu) w technikach próżniowych. Dwutlenek cyrkonu ZrO2 stosuje się do wytwarzania ogniotrwałych rur i tygli.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski